Професионален домоуправител Варна

Професионален домоуправител

Професионален домоуправител: Информираният избор е най-добрият избор.

Професионален домоуправител, дейност все по-популярна и необходима през последните години. Като алтернатива до този момент се е приемала възможността, в която съседите самостоятелно извършват всички текущи и бъдещи действия касаещи етажната собственост. В допълнение на това се избира касиер и отговорник, който поема не малка отговорност по всички възникващи въпроси.

На практика обаче се стига дотам, че тази задача се оказва тежка поради редица обстоятелства.

Това е основната причина, поради която търсенето на външен професионален домоуправител продължава да расте. Разрастването на този бизнес в големи градове (като София, Варна, Пловдив и т.н.) предоставя възможност за по-голям избор. С оглед на това обаче е силно препоръчително проучването на фирмите в областта.

Не е за подценяване и препоръката, която може да осигури нужната информация на бъдещите клиенти. За да се стигне до разумен и информиран избор е необходимо да се преразгледат различни оферти от няколко фирми предоставящи услугата- професионален домоуправител.

На територията на гр. Варна предлаганите услуги в сектора на професионален домоуправител са все по-предпочитани. От съществено значение е фирмите занимаващи се с тази дейност, да са доказали се във времето професионалисти.

Професионален домоуправител Bulmanager – Варна, предлага на своите потенциални и настоящи клиенти възможно най-доброто съотношение цена – качество на предлаганите услуги. Същевременно с това гарантира пълна прозрачност и индивидуален подход към всеки един отделен обект. С дългогодишното си присъствие на пазара, осигурява опитни и навременни решения за жилищни сгради и комплекси.

Наред с извършването на комплексните услуги, професионален домоуправител Bulmanager – Варна осигурява допълнителни отстъпки и специални предложения. Специално за новите клиенти, които са избрали да работят с фирма Bulmanager, могат да се възползват от следните преференции:

 • При избор на основен пакет – първият месец е безплатен;
 • При добавяне на услугата професионално почистване – цялостно почистване на общите части и пълна дезинфекция.

Информираният избор е най-добрият избор, затова е редно да бъдете запознати с ключови компетенции и задължения на професионалният домоуправител:

Работата на професионалният домоуправител не се свежда само до събиране на месечни такси. Именно поради тази причина от изключителна важност са:

 • Компетентността и познаването на нормативните уредби;
 • Представителство пред общински и държавни институции;
 • Оптимизационните процеси свързани с техническата поддръжка;
 • Воденето на изрядна документация (съобразена със Закона за управление на Етажната собственост – ЗУЕС);
 • Компетентно консултиране при възникване на организационни, технически, финансови или юридически въпроси;
 • Професионален подход основаващ се на безпристрастност, дипломатичност и етично отношение при съществуващи казуси;
 • Други възложени правомощия от Общото събрание.

С всяка изминала година все повече собственици на жилищни и комплексни сгради, осъзнават необходимостта от професионален домоуправител. Въпреки това, все още има скептици, които гледат с недоверчивост към този вид услуги. Част от тях се притесняват да не бъдат измамени, докато други са по-скоро незапознати с предимствата след назначаването на фирма – професионален домоуправител.

За да бъдат избегнати подобни съмнения е редно да посочим какви са ползите:

 • Спестяване на лично време и ангажираност;
 • Изпълнение на ремонтни дейности в кратък времеви срок;
 • Подбиране и получаване на по-добри оферти и предложения касаещи промените в етажната собственост;
 • Междусъседските спорове и конфликти са сведени до минимум;
 • Професионален поглед върху казуси от различно естество;
 • Постоянна поддръжка и представителен вид на сградата;
 • Оптимизация на разходите;
 • Взимане на важни и разумни решения, основаващи се на интересите живущите;
 • Персонално отношение.

Взимайки решението да бъде нает професионален домоуправител си гарантирате спокойствие и сигурност. Именно поради тази причина е важно фирмата изпълняващата тези функции да отговаря на очакванията на собствениците и нуждите на сградата. Уповавайки се на тези основополагащи критерии, сключването на договор с професионален домоуправител, ще бъде един рационален и разумен избор.

*Статията има за цел да запознае собствениците на жилищни и комплексни сгради с потребността от услугите на професионален домоуправител. Фокуса пада върху предимствата, ползите и задълженията на външният домоуправител. Описани са детайлно нужните компетенции, които трябва да притежава фирмата, за да протича безпроблемно управлението на етажната собственост. В помощ при избора на професионален домоуправител е насочването на потенциалните клиенти към по-информиран избор и препоръки.

×

Подай сигнал

Проверка за текущи задължения:

Желая служител на Булмениджър да се свърже с мен относно оферта за основен пакет на професионален домоуправител + касиер + техническа поддръжка на стойност 3,00 лв.

Ако желаете обаждането да бъде в удобен за вас ден и час, можете да ги изберете: