Професионален домоуправител Варна

Пакети професионален домоуправител

пакети професионален домоуправител
Bulmanager пакети: Професионален домоуправител Професионален домоуправител + касиер Професионален домоуправител + касиер + почистване
Юридическа консултация, свързана със ЗУЕС.
Провеждане на общо събрание.
Вписване и съхранение но Домова книга.
Написване на правилник за вътрешния ред и следене за неговото спазване.
Водене на протоколи от общото събрание.
Водене на целия обем документация, съгласно Закона за управление на етажната собственост.
Извършване на процедурата по вписване на етажната собственост в общинския регистър на жилищата в режим на етажна собственост.
Техническа поддръжка.
Събиране на такси за погасяване задълженията на етажната собственост за електричество, вода и др. консумативи на общите части.
Професионално почистване на общите части.
Написване и изпълнение на бюджет на етажната собственост.
Плащане на задълженията за електричество, вода и др. на етажната собственост.
Събиране на оферти от фирми в случай на нужда от ремонтни дейности на територията на етажната собственост, при избиране на охранителна фирма, или контрол на достъп.
×

Подай сигнал

Проверка за текущи задължения: